نمایشگاه ها و همایش ها

گزارشی از سومین روز نمایشگاه کنمینگ چین

امروز روز تعطیل چینی ها بود و از ساعت هشت صبح همه منتظر باز شدن نمایشگاه برای بازدید بودند و بعد از باز شدن نمایشگاه جمعیت عظیمی وارد نمایشگاه شدن و برای ورود بعضی ها یک ساعت در نوبت می ماند.

ورودیه نمایشگاه 30 یوان برای یک بار ورود می باشد. این شهر آب و هوای فوق العاده خوبی دارد. و نیروی ارتش محافظت از مردم و امنیت بیرون از نمایشگاه را بر عهده دارد و ورود ماشین ها به نزدیک نمایشگاه را پلیس نظاره گر است با سگهای ویژه که در اختیار دارد. داخل نمایشگاه را یک گروه نظامی دیگر بر عهده دارد.و جالب تر از همه این است که در تمام هتل های شهر و رستورانهای شهر بدون استثنا تبلیغات نمایشگاه شده است. دیشب شبکه تلویزیونی کنمینگ مصاحبه ای که با من و آقای شهریار رضایی انجام داده بود را از تلویزیون پخش کرد. امروز افراد بیشتری برای دیدن فرشهای ایرانی و عکس گرفتن با من و آقای شهریار رضایی آمده بودند . که اگر برای هر یک عکس یک یوان می گرفتیم هزینه پاویون ایران در می آمد. الحمدلله امروز برای فرش ایران روز خوبی بود.

تهیه کننده:جناب صادقزاده از شرکت کنندگان در نمایشگاه

 

منبع :