کلکسیون فرش

گبه قشقایی

تاریخدار 1346 هحری ، تمام پشم ، 119 * 199 سانتیمتر ، مجموعه جورج بورنه منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

منبع :