کلکسیون فرش

گبه لر کهکیلویه

حدود 1900 م ، تمام پشم ، 100 * 190 سانتیمتر ، مجموعه شخصی (قبلا جورج بورنه) منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

منبع :