کلکسیون فرش

گبه قشقایی

حدود 1900 م ، تمام پشم ، 140 * 240 سانتیمتر ، مجموعه شخصی منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

منبع :