کلکسیون فرش

گبه تصویری لر ممسنی

اواسط قرن 20 م ، تمام پشم ، 121 * 192 سانتیمتر ، به لطف گالری نیریز ، برلین منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

منبع :