کلکسیون فرش

گبه شیری لر ممسنی

اواسط قرن 20 م ، تمام پشم ، 97 * 204 سانتیمتر ، به لطف گالری نیریز ، برلین منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

منبع :