کسب و کار

خلاقیت و ابتکار شرط موفقیت! آشنایی با حسین رضوانی از فعالین فرش

آقای حسین رضوانی از توليدكنندگان و صادرکنندگان فرش هستند كه هنوز در ايران با كيفيت عالی و با فروش خوب جهانی فعاليت ميكنند.

رنگرزی كارها در قم ، بافت در اصفهان و تبريز ،فروش در هامبورگ و به تازگی تهران شعبه زدند.
در تمام نمايشگاه های بين اللملی و خصوصی درباقی كشورها،حتی گالری ها شركت ميكنند.
برای تبليغات كارهایشان ارزش زیادی قايل شدند ونكته مهم اينكه ایشان ساكن هامبورگ هستند و ميتونستند مثل خیلی از وارد کنندگان فرش به اروپا،سفارش توليداتشون را به نپال و هند بسپارند،اما در ايران و با بهترين كيفيت توليد ميكنند.

با تشکر از خانم نیلوفر عباسی

 

منبع :