در حاشیه

علف های هرز بوستان قالی ایران را به نابودی کشانده اند (6)

رنگزاهای پست شیمیایی آفتی مهلک!


علف های هرز بوستان قالی ایران را در عرصه مواداولیه نیز به نابودی کشانده اند .یکی از شاخصه های اصلی قالی ایران استفاده از رنگزاهای طبیعی بوده و هست. اما نگاه کاسب کارانه به قالی ایران باعث شده نه تنها در بسیاری از مناطق قالی بافی اثری از رنگرزی طبیعی دیده نشده که از پست ترین مواد رنگزای شیمیایی استفاده می گردد. تنها دلیل عدم استفاده از رنگزاهای طبیعی اختلاف قیمت هزینه های رنگرزی است که در گران ترین حالت آن برای هر متر مربع قالی ممکن است تا هشتاد هزار تومان باشد.
همه می دانند که رنگزاهای طبیعی برخلاف رنگزاهای شیمیایی از نظر ژنهای رنگی پلی ژنه هستند و هر گاه یک ژن رنگی به دلایلی نابود شود ژنی دیگر ظاهر شده وبه مرور زمان شفافیت رنگزاهای طبیعی بیشتر می گردد اما نگاه کاسب کارانه و منافع کوتاه مدت و شخصی آنان را به استفاده از رنگزاهایی تشویق می نماید که دود مان قالی ایران را به باد داده و تهدیدی بزرگ برای قالی ایران محسوب می گردد .
داستان علف های هرز رنگزاهای شیمیایی به همین جا ختم نمی گردد و نگاه کاسب کارانه و منفعت طلبانه برخی دوستان نمی گذارد که حتی در مصرف رنگزاهای شیمیایی از انواع مرغوب آن استفاده گردد و درنتیجه در چند دهه اخیر استفاده از پست ترین رنگزاهای شیمیایی با ابتدایی ترین روش های رنگرزی؛ ادامه حیات قالی ایران را سخت نموده است .
حال درنظر بگیرید شیوه اصیل رنگرزی خامه قالی ایران که در آن مرحوم خالق پور اساتیدی مثل استاد صابر را داخل کارگاه رنگرزی را اجازه ورود نمی دهد که اول باید وضو بگیری و وارد رنگرزی شوی ممکن است رنگ خراب شود !برای یک رنگ گل انار برخی مواقع رنگرز تا 4 روز زمان صرف میکرد و اکنون طرف اجازه نمیده لااقل دیگ رنگرزی به نقطه جوش برسد!!

عبدالله احراری

منبع :