کلکسیون فرش

گبه شیری لر بویراحمد

حدود 1900 م ، 120 * 207 سانتیمتر ، مجموعه منیژه تار : پشم ، Z2S ، رنگ نشده ، قهوه ای ، کمرنگ و قهوه ای پر رنگ ، راست ، لخت

 

پود : پشم ، Z2S ، رنگ شده نارنجی ، 4 پود ، همگی پیچ و خم دار

گره : پشم ، Z2S ، نتابیده ، نامتقارن ، (چند رج در قسمت بالا متقارن) ، ارتفاع پرز 10 میلیمتر

تعداد گره : 20 گره افقی * 24 گره عمودی = 480 گره در هر دسیمتر مربع

منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

منبع :