اخبار فرش

بهره برداری از کارگاه آموزش قالی بافی در بم

دومین کارگاه آموزش قالی بافی وابسته به کمیته امداد امام خمینی در شهرستان بم افتتاح شد.


به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رییس کمیته امداد امام خمینی بم گفت:این کارگاه که به 6 دار قالی مجهز است در هر دوره 4 ماهه به 40 نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و اقشار آسیب پذیر بم ، قالی بافی را آموزش میدهد .
آقای بدرآبادی افزود کمیته امداد ضمن تهیه مواد اولیه برای کسانیکه در این کارگاهها آموزش می بینند ، دست بافته های این افراد را هم بازاریابی کرده و به فروش می رساند.
وی همچنین از توزیع 10دار قالی بین 10 خانواده زیر پوشش کمیته امداد خبر داد.

واحد مرکزی خبر

منبع :