کلکسیون فرش

تکه گبه قشقایی

اواسط قرن 19 م ، تمام پشم ، 100 * 194 سانتیمتر ، مجموعه منیژه منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

منبع :