نمایشگاه ها و همایش ها

همايش ملی فرش دستباف خراسان جنوبی برگزار می شود

با پذيرش ميزبانی و مشارکت جدی دانشگاه بيرجند، انجمن علمی فرش ايران در راستای اهداف خود برگزاری همايش ملی فرش دستباف خراسان جنوبی را درکنار چهارمين همايش ملی دانشجويان ودانش آموختگان فرش کشور با حمايت ساير نهادهای حمايتی استان درتاريخ 1394/7/16 برگزار خواهد کرد.


فراخوان

همايش ملی فرش دستباف  خراسان جنوبی

باوجود سابقه طولانی فرش دستباف درخراسان جنوبی و نقش آن دراقتصاد و فرهنگ و مسايل اجتماعی آن منطقه،تاکنون به لحاظ علمی توجه چندانی به آن صورت نگرفته است. اهميت اين امر و وجود استعداد دانشگاهی و سوابق آموزش عالی فرش در اين استان موجب گرديدکه با پذيرش ميزبانی و مشارکت جدی دانشگاه بيرجند ، انجمن علمی فرش ايران در راستای اهداف خود برگزاری اولين همايش ملی فرش خراسان جنوبی را درکنار چهارمين همايش ملی دانشجويان ودانش آموختگان فرش کشور، پيگيری نموده و با حمايت ساير نهادهای حمايتی استان نسبت به برگزاری آن درتاريخ 16/7/1394 اقدام کند. با عنايت به سابقه درخشان فرش مناطقی همچون: مود، درخش ، قهستان و بيرجند و جايگاه  آن‌ها درعرصه ملی فرش و اقتصاد غير نفتی و رفع مشکلات اشتغال و معيشت اين منطقه، انتظار می‌رود با استقبال استادان، هنرمندان، پژوهشگران، دانشجويان و علاقمندان هنرهای بومی و پرکاربرد روبرو گرديده و با ارائه مقالات وگزارش های علمی خويش بر غنای اين رويداد علمی-پژوهشی بيفزايند.

شرايط و مقررات عمومی همايش

شرکت در همايش و ارائه مقاله برای همه  محققان، دانش پژوهان، هنرمندان، اساتيد و دانشجويان آزاد است.

اهداف همايش

 • ايجاد فضای مناسب برای دستاوردهای علمی- هنری پژوهشگران داخلی و خاجی بارويکرد فرش خراسان جنوبی
 • ايجاد زمينه برای تبادل اطلاعات علمی و هنری و نيز انتقال يافته‌های جديد به پژوهشگران، استادان و مدعوين
 • شناسايی و معرفی ويژگی‌ها و مزايای فرش دستباف خراسان جنوبی در سطح ملی و فراملی
 • تلاش در راستای دستيابی به چشم انداز مدون فرش دستباف خراسان جنوبی در سايه هماهنگی نهادهای ذيربط
 • معرفی جلوه‌های زيبای هنر فرش دستباف خراسان جنوبی

محورهای همايش

در انتخاب مقالات، اولويت با مقالات مرتبط با منطقه خراسان جنوبی خواهدبود.

 1. طرح، نقش و زيبايی شناسی فرش دستباف
 2. سير تحول نقش مايه‌ها در فرش دستباف
 3. مطالعه تطبيقی نقوش
 4. زيبايی شناسی و معرفی طرح و نقش مناطق
 5. نماد شناسی نقش مايه‌ها و رنگ‌های رايج
 6. تاثير اعتقادات، فرهنگ بومی و اقليم برطرح و نقش مناطق
 1. فناوری و مواد اوليه فرش دستباف
 2. فرآوری و اصلاح مواد اوليه فرش دستباف
 3. شيوه‌های بافت فرش
 4. شناسايی و معرفی رنگزاهای طبيعی
 5. بهينه‌سازی فرايندهای رنگرزی و تکميل
 6. مبانی نظری و عملی مرمت فرش دستباف
 1. مديريت، اقتصاد و بازاريابی فرش دستباف
 2. هماهنگی بازار و سليقه مصرف کنندگان
 3. نظام توليد و فروش فرش دستباف
 4. نقش زنان در نظام توليد فرش خراسان جنوبی
 5. شيوه‌های نوين تجارت و بهره‌گيری از فناوری اطلاعات در اقتصاد فرش دستباف
 6. قابليت‌ها و چالش‌های گسترش اقتصاد فرش در سطح استانی، ملی و بين‌المللی
 7. فرش دستباف و نقش آن در اقتصاد مقاومتی
 1. پيشينه فرش خراسان جنوبی
 2. تاريخ و درخشش فرش خراسان جنوبی
 3. مشاهير و هنرمندان فرش خراسان جنوبی
 4. فرش‌های موزه‌ای و خاص خراسان جنوبی
 5. سابقه نهادها، شرکت‌ها و حاميان فرش خراسان جنوبی

      ۵- آينده پژوهی در فرش دستباف ايران و خراسان جنوبی

 • جايگاه فرش دستباف در سندچشم انداز ۱۴۰۴و برنامه های توسعه ملی
 • کارآفرينی، اشتغال و فرش دستباف
 • تاثير آموزش تخصصی فرش در توسعه و پايداری روستايی
 • توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اقليم خراسان جنوبی و فرش دستباف
 • امنيت محوری، اقتصاد محوری فرش در استان‌های مرزی کشور
 • در ارايه مقاله، رعايت موازين پژوهشی (چکيده، مقدمه، متن، نتيجه گيری، پی نوشت‌ها، منابع و ...) ضروری است.
 • هر مقاله (با درنظر گرفتن تصاوير، جداول و  ...) حداکثر در ۲۰ صفحه A4 تنظيم شده باشد. 
 • چکيده و اصل مقالات لازم است مطابق شيوه‌نامه نگارش (لطفا فايل شيوه نامه نگارش مقالات و چکيده مقالات از سايت همايش www.conf.birjand.ac.ir/carpet دريافت گردد) تنظيم و ارائه شوند.

امتيازهای همايش

 • به منظور تقدير از صاحبان مقالات برتر، اين قبيل مقالات در صورت انطباق با شرايط فصلنامه‌های گلجام، مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان و نگارينه هنر نيز به ترتيب اولويت به چاپ خواهند رسيد.
 • مقالات پذيرفته شده در پايگاه  ISC (پايگاه استنادی علوم جهان اسلام) نمايه می‌شوند.

زمان و مکان همايش

محل برگزاری همايش: خراسان جنوبی، بيرجند، دانشگاه بيرجند

زمان برگزاری: شانزدهم مهرماه 1394

آخرين مهلت ارسال چکيده مقاله: اول مرداد ماه۱۳۹۴

اعلام نتايج داوری چکيده: دهم مرداد۱۳۹۴

آخرين مهلت ارسال اصل مقالات: ۷شهريور 1394

اعلام نتايج داوری مقالات: 31 شهريور 1394

آخرين مهلت ثبت نام درهمايش: دوم مهرماه 1394

نحوه ثبت نام

ثبت نام و ارسال مقاله به همايش ملی فرش دستباف خراسان جنوبی تنها از طريق سامانه همايش به نشانی

 www.conf.birjand.ac.ir/carpet انجام خواهد شد.

هزينهثبتنام

هزينه ثبت نام برای هر شرکت کننده با توجه به شرايط به شرح زير می‌باشد.  

ثبت نام اوليه با ارسال چکيده مقاله: چهل هزار تومان 

ثبت نام اوليه بدون ارسال چکيده مقاله: پنجاه هزار تومان

توضيحات:

 • اعضاء انجمن علمی فرش ايران درهر دو مورد از پنجاه درصد تخفيف برخوردار می‌شوند. لذا در زمان ثبت نام ضروری است برای استفاده از تخفيف تصوير کارت عضويت در انجمن را که تا پايان سال 1394 اعتبار دارد را به دبيرخانه همايش ارسال نمايند.
 • بر اساس مقررات، دانشگاه ها هزينه ثبت نام و شرکت در همايش های علمی را به اعضای هيئت علمی و دانشجوی تحصيلات تکميلی پرداخت می نمايند، لذا برای همه شرکت کنندگان گواهی حضور در همايش صادر می‌شود.
 • لازم است مبلغ حق ثبت نام را به صورت اينترنتی از طريق سايت همايش ملی فرش دستباف خراسان جنوبی و پنل کاربری پژوهشگر به نشانی www.conf.birjand.ac.ir/carpet پرداخت شود.
 • برای شرکت کنندگان در همايش در صورت لزوم شرايط اسکان حداکثربه مدت دو شب وپذيرايی فراهم می‌باشد.
 • در صورتی که شرکت کنندگان در يکی از دو همايش «دانشجويان و دانش آموختگان فرش» يا «فرش دستباف خراسان جنوبي» شرکت کنند پرداخت يک هزينه ثبت نام کافی است و ميتوانند در هر دو همايش شرکت کنند.

اطلاعات تماس

نشانی دبيرخانه مرکزی: خراسان جنوبی | بيرجند | خيابان دانشگاه | پرديس شهدای دانشگاه بيرجند | دانشکده هنر | دبيرخانه همايش ملی فرش دستباف خراسان جنوبی

تلفن:  ۳۲۲۲۷۱۷۵- ۰۵۶

فکس: ۳۲۲۲۷۲۲۵ - ۰۵۶

ايميل: carpet@birjand.ac.ir

سايت:

سايت انجمن علمی فرش ايران www.icsa.ir

سامانه مديريت همايش‌های دانشگاه بيرجند www.conf.birjand.ac.ir/carpet

حاميان همايش

 

نهادها و تشکل های حمايت کننده

حاميان علمی

 سايرحاميان

معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری

دانشگاه کاشان

کميسيون ملی يونسکو

معاونت پژوهش وفناوری وزارت عتف

دانشگاه هنر اصفهان

سازمان صدا و سيما

مرکز ملی فرش ايران

دانشگاه هنر اسلامی تبريز

دوماهنامه طره

کانون هماهنگی دانش و صنعت فرش

دانشگاه هنر تهران

سايت اطلاع رسانی فرش ايران

سازمان ميراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگری کشور

دانشگاه هنر شيراز

 

شورای راهبردی فرش وزارت آموزش وپرورش

دانشگاه شهرکرد

 

استانداری خراسان جنوبی

دانشگاه سيستان و بلوچستان

 

پارک علم و فناوری استان خراسان جنوبی

دانشگاه شهيد باهنر کرمان

 

بنياد ملی نخبگان خراسان جنوبی

دانشگاه سمنان

 

سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی

دانشگاه علم و هنر يزد (اردکان)

 

اداره کل کار، تعاون ورفاه خراسان جنوبی

دانشگاه جامع علمی کاربردی

 

سازمان صدا و سيمای خراسان جنوبی

دانشگاه پيام نور

 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی

دانشگاه فنی و حرفه‌ای

 

اداره کل اوقاف و امور خيريه خراسان جنوبی

 دانشگاه ازاد اسلامی واحد بيرجند

 

شرکت سهامی فرش– شعبه خراسان جنوبی

دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف آباد

 

کميته امداد امام خمينی- خراسان جنوبی

دانشکده فنی حرفه‌ای سپيده کاشانی

 

صندوق کارآفرينی اميد

   

شهرداری شهر بيرجند

   

دبير علمی همايش: دکتر حسين بارانی

دبير اجرايی همايش:  دکتر فرهاد خسروی بيژاهم

انجمن علمی فرش ایران

منبع :