اخبار فرش

14 هزار فعال عرصه فرش دستباف استان کرمان در انتظار بيمه هستند

مصطفی زريسفی افزود: حدود دو ميليون ريال سهم هر فرد بيمه شده در طول يک ماه می باشد و برای بيمه شدن اين تعداد افراد نيازمند اعتبارات هستيم که هنوز محقق نشده است.

وي گفت:تاکنون تعداد 26 هزار بافنده فرش در استان کرمان بيمه شده اند.

زريسفي با بيان اينکه 70 هزار بافنده در استان کرمان در عرصه فرش دستباف فعاليت مي کنند خاطرنشان کرد: حدود 56 هزار نفر معادل 80 درصد از فرشبافان کرمان را خانم ها تشکيل مي دهند.

وي در خصوص افرادي که فرشباف نيستند اما از مزاياي بيمه اين شغل استفاده مي کنند، تصريح کرد: پايش بيمه شدگان فرش دستباف استان کرمان به صورت پيوسته توسط بازرسين صورت مي گيرد و معيارهايي هم براي تشخيص فرشبافان واقعي از ديگر افراد وجود دارد.

زريسفي اضافه کرد: تعداد 52 هزار نفر فرشباف استان کرمان شناسنامه دار هستند و اطلاعات کاملي از فرشبافي آنها و فعاليت روزانه در زمينه فرش دستباف ثبت شده است.

وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: 244 هزار متر مربع فرش در طول يکسال به دست فرشبافان استان کرمان توليد مي شود.

معاون بازرگاني و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان افزود: اين مقدار فرش بر اساس آمار موجود دو هزار و 440 ميليارد ريال گردش مالي دارند.

ايرنا

منبع :