کلکسیون فرش

گبه لر بویراحمد

ربع چهارم قرن 19 م ، تمام پشم ، 140 * 250 سانتیمتر ، به لطف دیوید سورگاتو ، گالری میخال ، میلان منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

منبع :