اخبار فرش

حفاظت از بافته ها مهم ترین اولویت متخصصان

شرکت کنندگان در نشست تخصصی متخصصان و دست اندرکاران حفاظت بافته ها و مفروش های، حفاظت از این آثار را از مهم ترین اولویت های موزه ها اعلام کردند.

به گزارش ایرنا، مسئول بخش حفاظت بافته های پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی - فرهنگی اظهار کرد:پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با فراهم کردن فرصتی برای گردهمایی و هم اندیشی متخصصان حوزه های مختلف، حفاظت در بخش های خصوصی و دولتی در سال جاری را در دستور کار خود قرار داده است.

شهرزاد امین شیرازی افزود: این پژوهشکده مقدماتی را برای برنامه ریزی رخدادهای ملی، سیاستگذاری های کلان و نیازسنجی و آسیب شناسی شرایط و وضعیت موجود فراهم کرده و چارچوب اجرایی اقدامات مختلفی در حوزه های پژوهش، آموزش و اجرا را تعیین می کند.

وی ادامه داد: به همین منظور در پی برگزاری نشست های کاغذ و فلز، این نشست با حضور 16 نفر از متخصصان و دست اندرکاران حوزه حفاظت بافته ها و مفروشات، از مراکز مختلفی همچون موزه فرش، کاخ موزه نیاوران، موزه مقدم، موزه رضا عباسی، موزه ملی ایران، اداره حفاظت اموال منقول معاونت میراث فرهنگی، دانشگاه هنر تهران و بخش خصوصی، با همت بخش های حفاظت بافته ها و فرش پژوهشکده برگزار شد.

مسئول بخش حفاظت بافته های پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی - فرهنگی همچنین گفت: شرکت کنندگان در این نشست با استقبال از ایده های مطرح شده، بر تقویت فعالیت ها در حوزه های معرفی و انتشار دستاوردهای پژوهشی تاکید داشته و به کار بستن راه حل های مناسب برای پاسخگویی به نیازهای مطرح در حوزه آموزش تخصصی حفاظت بافته ها و مفروشات را از مهم ترین اولویت ها دانستند.

بر اساس گزارش پژوهشگاه میراث فرهنگی، امین شیرازی افزود: لزوم انجام اقداماتی برای فرهنگ سازی در هر دو سطح جامعه متخصصین و عموم مردم درباره موضوعات حفاظت از بافته ها و مفروشات از دیگر مسایلی بود که حاضران بر آن تاکید کردند.

شرکت کنندگان در این نشست در پایان تشکیل یک شبکه ملی تخصصی حفاظت بافته ها را به عنوان یک نهاد میان بخشی و از جمله زیرساخت های لازم برای انجام اقدامات ضروری در این حوزه پیشنهاد کردند.

مرکز ملی فرش ایران

منبع :