در حاشیه

علف های هرز بوستان قالی ایران را به نابودی کشانده اند.(11)

حباب تابلو فرش ترکید!


خیز بلند تابلو فرش از اوایل دهه هشتاد لغایت پایان سال 93 باعث گردید که نهایتا با حجم قابل توجهی از تابلو فرش های فروش نشده نزد بافندگان مواجه شویم به طوریکه اگر ساعتی را با یکی از فروشندگان فرش باشید تعداد قابل توجهی بافنده خانگی تابلو فرش به فروشگاه فرش فروشی جهت فروش تابلو فرش بافته شده مراجعه نموده و تقاضای خرید تابلو فرش را خواهند داشت! جواب فروشنده فروشگاه از دو حالت خارج نیست یا کلمه نمی خواهم ویا هم قیمتی که بلافاصله بافنده واکنش نشان داده و خواهد گفت مواد اولیه و نقشه آن بیشتر از این تمام شده است !اکنون از نظر سطح دستمزد پرداختی بابت هرگره تابلو فرش در مقایسه با فرش به مراتب کمتر شده است.
هرچند بازار فعلی تابلو فرش و توقف موضوع بیمه بافندگان قالی از یک طرف و شکوه و شکایت ها ی متعدد بافندگان تابلو فرش از شرکت ها و تشکل ها ی فاقد هویت و جعلی عرضه کننده بسته نخ و نقشه تابلو فرش اکثر این تشکلها را با رکود مواجه و بخشی را از گردونه خارج کرده است اما باید با اقدامات هماهنگ و هدفمند و با همکاری تشکلهای رسمی و دارای شناسنامه و عملکرد شفاف عرضه کننده پک نخ و نقشه؛ تولید با تقاضا هماهنگ شده تا شیب خروج بافندگان تابلو فرش از گردونه تولید ، شیب ملایم تر گردد چرا که در مقوله تابلو فرش نیز همانند فرش رسته های شغلی متعددی هستند که تنها از طریق اشتغال در این رسته های شغلی امرار معاش می نمایند .
بازنگری در طرح ها و نقوش ،کیفیت مواد اولیه و بالاخص شیوه بسیار ناقص رنگرزی و رویکرد آنان به فرش می تواند نجات بخش هنر تابلو فرش گردد و تابلو فرش بافی در ابعاد هنری آن در آینده نیز به فعالیت خود ادامه دهد.

عبدالله احراری

منبع :