اخبار فرش

راه اندازی کارشناسی ارشد گرايش رنگرزی در چشم انداز توسعه

راه اندازی کارشناسی ارشد گرايش رنگرزی در چشم انداز توسعه رشته فرش قرار دارد. مدير گروه رشته فرش دانشکده هنر بيرجند با بيان اين مطلب گفت: اين رشته در شورای آموزش دانشکده به تصويب رسيده و برای تأييد در شورای گسترش تامين هيئت علمی آن ضروری است.

«حسامی» با اشاره به اين که با نگاه بومی گرايش رنگرزی برای منطقه انتخاب شد افزود:فرش خراسان جنوبی سابقه طولانی در استفاده از رنگ های گياهی و سنتی دارد که در صورت تصويب اين رشته در ارتقای سطح توليد اين منطقه موثر خواهد بود.

خراسان جنوبی

منبع :