نمایشگاه ها و همایش ها

گزارش تصویری از اولین روز نمایشگاه شینینگ چین

گزارش تصویری

با تشکر از جناب اقای حسن صادق زاده

منبع :