اخبار فرش

فرش دستباف نیازمند حمایت های بیشتر

رییس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف خراسان رضوی گفت: فرش دستباف به عنوان یک تولید و سرمایه ملی باید بطور گسترده تر مورد حمایت دولت قرار گیرد.


هادی مخملی بهره مندی فروشندگان فرش دستباف از معافیت مالیاتی را برای بقا و ارتقای این هنر-صنعت ضروری دانست و افزود: با اینکه اکثر فعالین حوزه فرش دستباف از جمله تولیدکنندگان و صادرکنندگان از مزیت معافیت مالیاتی برخوردار هستند؛ عدم برخورداری فروشندگان فرش از معافیت مالیاتی موجب کاهش تعداد فعالان این هنر-صنعت شده است.
مخملی اظهار داشت: راکد بودن بازار، وضعیت اقتصادی موجود و شرایط حاکم در حوزه کسب و کار فرش موجب برون رفت و عدم انگیزه فعالان برای ماندگاری فعالیت در این حوزه شده است که تطعیلی و تغییر شغل واحدهای صنفی و تقاضای تغییر شغل مجتمع های فرش فروشی دلیلی بر این مسئله است.
مخملی خاطرنشان کرد: معافیت مالیاتی تمام حلقه های زنجیره تولید تا صادرات فرش دستباف می تواند نقش مؤثری در بهبود فضای کسب و کار و ماندگاری این سرمایه ملی داشته باشد.

"روابط عمومی اتحادیه صنفی صادرکنندگان فرش دستباف خراسان رضوی"

اتحادیه صنفی صادرکنندگان فرش دستباف خراسان رضوی

 

منبع :