اخبار فرش

۶سال برای بافتن فرش بازی قارچ خور +عکس

این مرد ۳۱ ساله نوروژی ۸۰۰ ساعت یا به عبارتی دیگر ۶ سال را وقت صرف بافتن یک فرش از نقشه بازی سوپر ماریو ( قارچ خور ) کرده است.

تاپ ناپ: این مرد ۳۱ ساله نوروژی ۸۰۰ ساعت یا به عبارتی دیگر ۶ سال را وقت صرف بافتن یک فرش از نقشه بازی سوپر ماریو ( قارچ خور ) کرده است.او ۱۰۰ توپ نخ برای این اثر که اولین فرش با نقشه کامل و دقیق این بازی جالب است استفاده کرده .

 

6سال برای بافتن فرش بازی قارچ خور

6سال برای بافتن فرش بازی قارچ خور

6سال برای بافتن فرش بازی قارچ خور

6سال برای بافتن فرش بازی قارچ خور

6سال برای بافتن فرش بازی قارچ خور

6سال برای بافتن فرش بازی قارچ خور

6سال برای بافتن فرش بازی قارچ خور

6سال برای بافتن فرش بازی قارچ خور

6سال برای بافتن فرش بازی قارچ خورداغ نیوز

منبع :