اخبار فرش

نقشه راه فرش دست باف استان فارس در دست تهیه است

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس گفت:این سازمان در قالب کمک به توسعه و رونق هنر- صنعت فرش دست باف فارس، برنامه ای راهبردی را به عنوان نقشه راه در دست تهیه دارد.

به گزارش ایرنا، علی همتی با اشاره به برنامه ریزی مدون در صنعت فرش استان افزود:ضرورت دارد برای هر فعالیتی برنامه ای وجود داشته باشد تا آن فعالیت به سرانجام برسد اما متاسفانه هنر - صنعت فرش دست باف که یکی از فعالیت های مهم اقتصادی و نمونه عینی اقتصاد مقاومتی می باشد، در استان فارس از داشتن چنین برنامه ای محروم بوده است.

رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت فارس اظهار کرد:اشتغال بالای هنر- صنعت فرش دستباف درفارس و درگیر بودن معاش بخش عمده ای از جمعیت استان با این هنر-صنعت، لزوم ثبات بخشیدن به درآمدهای به دست آمده در این بخش را نشان می دهد که این مهم جز با ارایه یک برنامه مدون و مشخص امکان پذیر نیست.

همتی بیان کرد: وجود اشتغال مستقیم و غیرمستقیم فراوان، ایجاد ارزش افزوده بالا، ارزآوری و افزایش صادرات از مزیت های هنر - صنعت فرش دست باف است و از طریق رشد و اعتلای این هنر-صنعت، آثار مثبتی بر اقتصاد استان به وجود خواهد آمد.

رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان فارس گفت: به دلیل قرار داشتن بخش بزرگی از مراحل تولید فرش در روستاها، بهبود زندگی روستایی از پیامدهای اجرایی شدن دقیق برنامه های حمایتی صحیح در زمینه هنر-صنعت فرش دست باف می باشد که بند 'ن' ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور به انجام تحقیقات در این زمینه اشاره دارد و وظیفه انجام آن را برعهده سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار داده است.

همتی افزود: این طرح تحقیقاتی نقشه راه هنر - صنعت فرش دست باف استان فارس است که برای رسیدن به این هدف، در مرحله نخست به شناسایی گلوگاه های اصلی مشکل زا در این هنر - صنعت می پردازد و سپس جهت برطرف کردن این مشکلات اقدام به برنامه ریزی می کند تا از این طریق، بستر مناسب حل بسیاری از مشکلات اقتصادی خانوارهای مرتبط با این هنر - صنعت در استان فارس ایجاد شود.

وی افزود: این طرح در پی ارایه برنامه جهت بهبود محیط و شرایط بخش های اولویت دار هنر-صنعت فرش دست باف استان فارس است؛ که در این راستا یکی از اهداف این طرح شناسایی مهم ترین بخش های فعال در هنر-صنعت فرش دست باف استان فارس است و هدف دیگر این طرح ارائه برنامه هایی برای بخش های اولویت دار هنر- صنعت فرش دست باف استان است.

رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان فارس اظهار کرد: براساس برنامه هایی که در این طرح به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت ارایه خواهد شد، سازمان ها و نهادهای مرتبط با امر تولید فرش دست باف استان فارس، متناسب با میزان نقش و برنامه تعیین شده برای آنها، به اجرای برنامه ها اقدام می کنند.

به گفته رییس اداره فرش دستباف سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس، افزون بر 200 هزار بافنده گرداننده چرخ صنعت فرش دستباف استان فارس هستند.

سید رضا ساداتی اظهار کرد: استان فارس ظرفیت 14 درصدی تولید فرش دستباف در کشور و نیز سهم 17 درصدی صادرات این محصول را دارد و در تولید و صادرات آن، در زمره سه استان برتر کشور است.

وی گفت: هنر-صنعت فرش دستباف استان فارس از طریق صادرات محصولات سالانه بین 50 تا 60 میلیون دلار ارزآوری برای کشور دارد که البته در سال 92 و با توجه به محدودیت های ناشی از تحریم ها، صادرات این محصول افت کرد اما با بهبود فضای بین المللی، وضعیت تجارت فرش نیز رشد یافته است.

مرکز ملی فرش ایران

منبع :