اخبار فرش

باید بر بیمه قالیبافان نظارت بیشتری صورت گیرد

دراستان کرمانشاه 42 هزار قالیباف وجود دارد که 13 هزار و 700 نفر قالیباف بیمه شده اند .

به گزارش گروه استانهای باشگاه خبرنگاران از کرمانشاه؛ مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمانشاه با بیان اینکه تعدادی از بیمه شدگان قالیباف واقعی نیستند گفت: اگر کنترل و نظارت لازم انجام نشود تعداد این بیمه شدگان بسیار زیاد خواهد شد.

کیومرث فلاحی با بیان اینکه قالیبافان باید دار قالی داشته باشند تاکید کرد: چناچه قالیبافان درهرروز تعداد رج مشخصی فرش نبافند و یک فرش را در زمان معین تحویل ندهند، جزء غیرفعال ها هستند و بیمه آنها قطع خواهد شد.

گفتنی است :میانگین پرداخت بیمه ماهیانه این افراد حدود 51 هزار تومان دانست که معادل حدودهفت درصد حداقل دستمزد آنها است.

باشگاه خبرنگاران

منبع :