اخبار فرش

حضور مشاور قالیکده در مراسم افطاری گلیم بافان شرکت روژین خراسان شمالی

عبدالله احراری مشاور قالیکده به دعوت شرکت روژین در مراسم افطار امشب بافندگان این شرکت حضور یافته و در جمع این عزیزان پیرامون خصوصیات یک گلیم کردی خوب سخنرانی خواهد کرد.

مشاور قالیکده در سفر به خراسان شمالی ضمن توفیق دیدار بافندگان سفره های کردی خراسان با مدیر عامل شرکت تار و پود جاجرم و برخی تولیدکنندگان فرش خراسان شمالی نیز دیدارخواهد داشت.

قالیکده

منبع :