تاریخچه فرش

گبه ترنج کوهی

این قالیچه با ترنج چهار گوش و بدون لچک طرحی تازه دارد.

 

در زمینه ی قالیچه نقوشی از جانوران به چشم می خورد. چهار خروس با بال و پر رنگین در گوشه ها ، چهار طاووس در بالای سر خروس ها با خطوط مورب ، چشم را به ترنج میان قالیچه هدایت می کنند. بر اساس افسانه ای ، روایت است که بهرام گور برای رسیدن به سلطنت باید تاج را از میان دو شیر بر می داشت. نقش بالا و پایین قالیچه به این افسانه اشاره دارد. بهرام در سمت راست و پایین قالیچه و تاجی در سمت چپ است. در میان تاج و بهرام دو شیر که بیشتر به پلنگ شباهت دارند نگهبانی می کنند. نقش میان ترنج از نقش هشت پر پارتی گرفته شده است. رنگ متن ترنج با رنگ زمینه ی اصلی قالیچه ، که قرمز روناسی است تضاد بسیار زیبایی به وجود آورده است.

مشخصات

نام فرش : گبه ی ترنج کوهی

ایل بافنده : کوهی شش بلوکی

محل بافت : لاله گون ، سرحد چهاردانگه

تاریخ بافت : دهه ی پنجم قرن 14 هجری قمری

اندازه : 197 * 132 سانتی متر

تار : پشم

پود : پشم

گره : 1600 گره در دسیمتر مربع

رنگ متن : لاکی

رنگ حاشیه : عاجی

منبع : گبه ها و قالیچه های عشایری فارس

 

 

منبع :