تاریخچه فرش

گبه ی شطرنج در شطرنج

این گبه را یکی از هنرمندان قالیباف تیره شش بلوکی بافته است.

 

نقش گبه چندان پیچیده نیست و تنها یک طرح هندسی در آن تکرار شده است. هنرمندان قالیباف با تغییر دادن رنگ هر اریب ، گبه را از یکنواختی کامل نجات داده است. نقش این گبه بیانگر آن است که قالیبافان قشقایی در انتخاب طرح و نقش خود را محدود نمی کنند. هرچند که نقش این گبه موضوع معینی رابیان نمی کند اما زیبا و چشم نواز است. در حاشیه ی گبه نگاره ی گلی را می بینیم که در دو سوی نقش شطرنجی ، از بالا به پایین امتداد یافته است. نگاره و گل نیلوفر در حاشیه ی گبه با نقوش متن گبه تضاد دارد اما این تضاد موجب شده است که نقش متن جلوه ی بیشتری داشته باشد.

مشخصات

نام فرش : گبه ی شطرنج در شطرنج

ایل بافنده : شش بلوکی

محل بافت : سرحد چهاردانگه

تاریخ بافت : دهه ی پنجم قرن 14 هجری شمسی

اندازه : 230 * 130 سانتی متر

تار : پشم

پود : پشم

گره : 1600 گره در دسیمتر مربع

رنگ متن : لاکی

رنگ حاشیه : عاجی

منبع : گبه ها و قالیچه های عشایری فارس

 

 

منبع :