اخبار فرش

طرح پالایش بیمه قالیبافان، در راستای حمایت از قالیبافان و تولید فرش است

سرپرست اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجانشرقی با اشاره به اینکه بالغ بر 80 هزار نفر در استان تحت پوشش بیمه قالی بافی هستند، اجرای طرح پالایش این بیمه شدگان را گامی در جهت حمایت از قالیبافان واقعی و تولید فرش دانست.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، یونس دباغ صادقی پور با اعلام اینکه استان آذربایجانشرقی رتبه اول کشوری را در تحت پوشش قرار دادن قالیبافان دارد، تصریح کرد: متأسفانه شاهد آن بوده ایم که برخی افراد سود جو به جهت برخورداری از حمایت‌های موضوع قانون بیمه قالیبافان، با وجود فعالیت در مشاغل دیگر با اخذ کارت پروانه اشتغال در صنف قالی بافی، از مزایای مقرر بهره مند می‌شوند که این امر با توجه به محدودیت ظرفیت پذیرش ناشی از محدودیت بودجه اختصاص یافته از قانون هدفمندی یارانه‌ها،موجب تضییع حقوق شاغلین واقعی این صنف شده است.
وی با تأکید بر اینکه مشمولین قانون بیمه قالیبافان افرادی هستند که منبع اصلی درآمد آنها قالیبافی بوده و از این طریق امرار معاش می نمایند، اذعان داشت: در راستای احقاق حقوق مشمولین واقعی و حمایت از اشتغال پایدار در این هنر صنعت،‌ اداره کل تأمین اجتماعی استان طرح پالایش بیمه شدگان قالیباف را در اولویت کاری خود قرار داده و از این طریق ضمن حفظ سهمیه قالیبافان استان و تخصیص صحیح بیش از 40 میلیارد تومان از منابع دولتی به جامعه هدف،‌ تعداد بیست هزار قالیباف واقعی در پی خروج افراد من غیر حق تحت پوشش قرار گرفته اند که این امر با توجه به محدودیت ذکر شده در پذیرش بیمه شدگان جدید، گامی مؤثر در راستای حمایت از تولید فرش در استان بوده است.
سرپرست اداره کل تأمین اجتماعی استان همچنین افزود: بیمه شدگانی که ادامه بیمه پردازی آنان بر اساس اجرای طرح پالایش قطع شده است می‌توانند متناسب با شغل خود تحت پوشش سایر انواع بیمه قرار گیرند.
دباغ صادقی پور از تمامی فعالین این هنر صنعت درخواست نمود با همدلی و همراهی خود سازمان تأمین اجتماعی را در جهت تحت پوشش قرار دادن کارگران تلاشگر و مشمولین واقعی این هنر صنعت یاری دهند.

اکو فارس

منبع :