اخبار فرش

چهارمين همايش مـلی دانشجويان و دانش آموختگان فــــرش دستـباف ايــران

چهارمين همايش ملی دانشجويان و دانش آموختگان فرش دستباف ايران پس از دو دهه دانشگاهی شدن رشته فرش به ميزبانی دانشگاه بيرجند مهرماه 1394 برگزار خواهد شد.

رشته فرش در مقاطع کاردانی، کارشناسی و اخيراً کارشناسی ارشد در اين مدت دانشجو و دانش آموختگانی را تربيت کرده که لازم و ضروری است در قالب يک رويداد فرهنگی، هنری و علمی دستاوردهای آن‌ها نمايان شود تا ضمن معرفی بهترين‌ها در يک فضای رقابتی، دانشجويان، دانش آموختگان و مسئولين امر به بيان نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديدهای پيش رو رشته فرش بپردازند؛تا ضمن هم فکری راهکارهای مناسبی برای حل مشکلات انديشيده شود. از همين رو انجمن علمی فرش ايران به همراه ساير نهادهای حمايتی چهارمين همايش ملی دانشجويان و دانش آموختگان فرش را با شرايط و اهداف زير در تاريخ پانزدهم و شانزدهم مهرماه 1394 برگزار خواهد کرد.


شرايط و مقررات عمومی همايش


 • شرکت در همايش برای همه دانشجويان و دانش آموختگان فرش با هرگرايش و در هر مقطع و هر دانشگاه وموسسه آموزش عالی رسمی (دولتی وغيردولتی) آزاد است.  همچنين ساير دانشجويانی که تنها يک مقطع تحصيلی آن‌ها – کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد- فرش بوده و ساير مقاطع غير مرتبط باشد نيز مجاز به شرکت در همايش هستند.
 • دبيرخانه همايش مجاز است از آثار رسيده در همه بخش‌ها با ذکر نام صاحب اثر استفاده کند. پس از راهيابی اثر به همايش، امکان خارج کردن آن از برنامه همايش وجود ندارد .آثاری که فاقد مشخصات کامل پديدآورنده و اثر باشند، در داوری پذيرفته نخواهند شد (درج مشخصات پديد آورنده و اثر بايد مطابق فرم شماره يک و دو و بسته به نوع اثر باشد).
 • آثار دريافت شده پس از پايان همايش آماده بازگشت به  صاحبان اثر می شود وعدم مراجعه جهت دريافت آثار ظرف مدت يک ماه، به منزله انصراف از دريافت اثر خواهد بود و دبيرخانه همايش نسبت به آن آثار مسئوليتی را نمی‌پذيرد.
 • دبيرخانه همايش ضمن اعتقاد به ارزش آثار و به کاربردن نهايت دقت و تلاش در حفظ و نگهداری آنها، هيچگونه مسئوليتی در برابر آسيب ديدگی احتمالی و خسارت ناشی از ارسال نامطلوب، مشکلات پستی و حوادث غيرمترقبه ندارد.
 • ارسال اثر و شرکت در همايش به منزله قبول همه شرايط تعيين شده و نيز اعلام مالکيت معنوی اثر است.

 اهداف همايش


 • ايجاد فضای مناسب برای دستاوردهای علمی و هنری دانشجويان و دانش آموختگان فرش دستباف
 • معرفی جلوه های زيبای هنر فرش دستباف در قالب نمونه آثار هنری دانشجويان و دانش آموختگان فرش کشور
 • ايجاد زمينه برای تبادل اطلاعات علمی و هنری و نيز انتقال يافته های جديد به دانشجويان و دانش آموختگان
 • زمينه سازی برای بررسی وانتقال مسائل و مشکلات دانشجويان و دانش آموختگان فرش کشور به دستگاه های ذيربط

 محورهای رقابتی همايش


  الف- بخش علمی


     مقاله: شرکت کنندگان می توانند مقاله های خود را در محورهای پيشنهادی زير به دبيرخانه همايش ارسال کنند. ارسال مقاله با موضوع کلی فرش دستباف آزاد است ولی محورهای زير در اولويت ارزيابی کميته علمی می‌باشند.

 • موضوع ويژه همايش: فرش و آموزش عالی

محورهای پيشنهادی:

 • بررسی جايگاه فرش دستباف در سند چشم انداز 1404
 • چالش‌های دانشجويان و دانش آموختگان فرش 
 • آينده پژوهی در فرش دستباف
 • فرش و اقتصاد مقاومتی
 • تجارت الکترونيک فرش دستباف
 • شيوه‌های تدريس و آموزش دانشگاهی فرش دستباف
 • بررسی سرفصل‌های دانشگاهی رشته فرش دستباف 
 • شناخت تهديدهای پيش روی فرش و راه‌های برطرف نمودن آن
 • مقالات ارسالی نبايد پيشتر در جايی ارائه شده باشد.
 • مقالاتی برای داوری پذيرفته خواهند شد که نويسنده يا يکی از نويسندگان آن دانشجو و يا دانش آموخته فرش باشد.
 • در ارايه مقاله، رعايت موازين پژوهشی (چکيده، مقدمه، متن، نتيجه گيری، پی نوشت‌ها، منابع و ...) ضروری است.
 • هر مقاله (با درنظر گرفتن تصاوير، جداول و  ...) حداکثر در 15 صفحه آ4 تنظيم شده باشد. 
 • مقالات لازم است مطابق شيوه نگارش پيوست (فرم شيوه نامه نگارش مقالات) تنظيم و ارائه شوند.
 • دانشجويانی که مايل به ارائه مقاله با محورخراسان جنوبی هستند لازم است به سامانه همايش ملی فرش دستباف خراسان جنوبی به نشانی www.conf.birjand.ac.ir/carpet مراجعه نمايند؛ ولی نياز به دو بار پرداخت هزينه اوليه ندارند.

*نکته مهم: مقالاتی که مستقيماً مرتبط با موضوع ويژه و محورهای پيشنهادی همايش باشند به صورت جداگانه ارزيابی و در پنل مخصوص به خود ارائه خواهند شد.


 پايان نامه:


کميته علمی چهارمين همايش ملی دانشجويان و دانش آموختگان فرش دستباف در نظر دارد در بخش ويژه‌ای پايان نامه برتر حوزه فرش دستباف را در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد معرفی کند. برای اين منظور و با رعايت حقوق معنوی دانشگاه‌ها نسبت به پايان نامه‌های دفاع شده، مصوب شد هر دانشگاه به صلاحديد گروه آموزشی فرش در هر گرايش و مقطع حداکثر سه پايان نامه برتر خود را به دبيرخانه همايش ارسال کند. ضروری است برای ارزيابی يک نسخه از پايان نامه به همراه گواهی پذيرش مقاله مستخرج از پايان نامه يا مجله آن و نيز اگر کارعملی دارد تصويرآن به پيوست ارسال شود. دانش آموختگان علاقمند به شرکت در اين بخش می‌توانند از گروه آموزشی فرش دانشگاه محل تحصيل خود پيگيری لازم را انجام دهند.

توضيح: دانش آموختگانی که پايان نامه آن‌ها برای شرکت در اين بخش معرفی می‌شود لازم است فرم شماره يک را کامل و برای دبيرخانه همايش ارسال کنند.


 ب- بخش هنری و مهارتی


در بخش هنری همايش هر شرکت کننده می‌تواند در هريک ازقسمت‌ها تنها يک اثر ارائه دهد. محدوديتی در سبک مناطق (روستايی، شهری و عشايری) و ابعاد وجود ندارد. برای ارسال آثار در اين بخش تکميل فرم شماره يک و دو الزامی است. (پس از ارسال آثار حتما پيگيری فرمائيد تا رسيد وصول آثار برای شما ايميل شود)


بخش‌های مهارتی


 • طراحی: در اين بخش هر شرکت کننده می‌تواند طرح مدادی را روی کاغذ با اندازه اصلی ارائه نمايد.
 • رنگ و نقطه دستی: در اين بخش هر شرکت کننده طرحِ رنگ و نقطه شده را به صورت سنتی و دستی بايد ارائه کند.
 • رنگ و نقطه کامپيوتری: طرح‌های رنگ و نقطه شده کامپيوتری در اندازه اصلی در کيفيت مناسب پرينت رنگی به همراه سی دی فايل اثر باشد.
 • بافت: دست بافته‌های دانشجويی پرز دار و پودی.
 • رنگرزی: شامل آلبوم رنگرزی طبيعی يا شيميايی که هر کدام به صورت جداگانه ارزيابی خواهد شد.
 • مرمت: شامل نمونه کارهای مرمت شده به همراه گزارش قبل از انجام کار و بعد از انجام کار (گزارش تصويری)

نکته مهم: دانشجويانی که از يک دانشگاه به صورت گروهی (حداقل10 نفر) بامعرفی وحمايت گروه فرش يا معاونت فرهنگی آن دانشگاه آثار خود را ارسال نمايند امتياز ويژه ای در ارزيابی به خود اختصاص خواهند داد.


 ج- بخش ويژه همايش (انتخاب دانشجو ی نمونه فرش)


برای شرکت در اين بخش هريک از علاقمندان که دانشجوی فرش هستند و يا در مقطعی دانشجو فرش بوده‌اند و اکنون نيز دانشجو رشته ديگری هستند می‌توانند سوابق خود را مطابق فرم شماره 3 و 4 تکميل و به همراه مستندات به دبيرخانه همايش ارسال کنند.


 تقدير از برگزيدگان


 • در هريک از رشته ها بسته به تعداد آثار رسيده به دبيرخانه، تعدادی از آن‌ها به عنوان آثار قابل تقدير از سوی هيأت داوران معرفی خواهند شد.
 • از ميان مقالات و آثار قابل تقدير، يک اثر به عنوان اثر برگزيده در هر رشته انتخاب خواهد شد.
 • به تمامی آثار قابل تقدير، لوح سپاس تعلق خواهد گرفت.
 • آثار برگزيده افزون بر لوح سپاس از جوايز نقدی بهره مند خواهند شد.
 • در بخش مهارتی از آثار منتخب رسيده نمايشگاهی در محل همايش برپا خواهد شد.
 • آثار برگزيده در ويژه نامه همايش منتشر می‌شوند.

 زمان و مکان همايش


محل برگزاری همايش: خراسان جنوبی، بيرجند، دانشگاه بيرجند

زمان برگزاری: پانزدهم و شانزدهم مهرماه 1394

آخرين مهلت ارسال آثار و اصل مقالات: 7 شهريور 1394

اعلام نتايج داوری آثار و مقالات: 31 شهريور 1394

آخرين مهلت ثبت نام: 2 مهـــــر 1394


 نحوه ثبت نام


علاقمندان به شرکت در همايش می توانند تقاضای خود را مطابق با فرم شماره يک به مدير گروه فرش دانشگاه محل تحصيل و يا دبيرخانه همايش تحويل نمايند. همچنين می‌توانند فرم ثبت نام را کامل و به ايميل دبيرخانه همايش ارسال فرمايند.


هزينهثبتنام


هزينه ثبت نام برای هر شرکت کننده با توجه به شرايط به شرح زير می‌باشد. لازم به ذکر است در زمان همايش دو کارگاه آموزشی و پنل تخصصی برگزار خواهد شد که برای شرکت کنندگان گواهی معتبر صادر می‌شود.

ثبت نام اوليه با ارسال اثر يا مقاله: چهل هزار تومان ( ورود به صفحه پرداخت اينترنتی)

ثبت نام اوليه بدون ارسال اثر يا مقاله: پنجاه هزار تومان ( ورود به صفحه پرداخت اينترنتی)

توضيحات:

 • اعضاء انجمن علمی فرش ايران درهر دو مورد از پنجاه درصد تخفيف برخوردار می‌شوند. لذا در زمان ثبت نام ضروری است برای استفاده از تخفيف به پيوست فرم شماره يک تصوير کارت عضويت در انجمن را که تا پايان سال 1394 اعتبار دارد را به دبيرخانه همايش ارسال نمايند.
 • بر اساس مقررات، دانشگاه ها هزينه ثبت نام و شرکت در همايش های علمی را به اعضای هيئت علمی و دانشجوی تحصيلات تکميلی پرداخت می نمايند، لذا برای همه شرکت کنندگان گواهی حضور در همايش صادر می‌شود.
 • شرکت کنندگان می توانند مبلغ حق ثبت نام را به صورت اينترنتی از طريق سايت انجمن علمی فرش ايران پرداخت کنند. همچنين می‌توانيد هزينه ثبت نام را به شماره حساب 2101103464بانک ملت شعبه قرنی کد 63214به نام انجمن علمی فرش ايران واريز فرمائيد.   
 • پس از همايش مبلغ ثبت نام نويسندگان اول مقالات و پديد آورنده اول آثار برگزيده عودت داده ميشود.
 • برای شرکت کنندگان در همايش در صورت لزوم شرايط اسکان به مدت يک شب و پذيرايی فراهم می‌باشد.
 • در صورتی که شرکت کنندگان در يکی از دو همايش «دانشجويان و دانش آموختگان فرش» يا «فرش دستباف خراسان جنوبي» شرکت کنند پرداخت يک هزينه ثبت نام کافی است و ميتوانند در هر دو همايش شرکت کنند.

 اطلاعات تماس


نشانی دبيرخانه: تهران – خيابان کريم خان زند – ابتدای خيابان آبان شمالی- ساختمان دانشگاه علامه طباطبايی- طبقه دوم- اتاق ۲۱۸- انجمن علمی فرش ايران

تلفن: 02181032229

فکس: 02181032200

ايميل: info@icsa.ir

سايت: www.icsa.ir


 حاميان همايش


نهادها و تشکل های حمايت کننده

حاميان علمی

حاميان رسانه‌ای

معاونت فرهنگی وزارت عتف

دانشگاه کاشان

دوماهنامه طره

مرکز ملی فرش ايران

دانشگاه هنر اصفهان

سايت اطلاع رسانی فرش ايران

معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری

دانشگاه هنر اسلامی تبريز

 

بانک تجارت

دانشگاه هنر تهران

 

شرکت سهامی فرش ايران

دانشگاه هنر شيراز

 

سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری کشور

دانشگاه شهرکرد

 

کميسيون ملی يونسکو ايران

دانشگاه سيستان و بلوچستان

 

کميسيون انجمن‌های علمی ايران

دانشگاه شهيد باهنر کرمان

 

کانون هماهنگی دانش و صنعت فرش

دانشگاه سمنان

 

استانداری خراسان جنوبی

دانشگاه علم و هنر يزد (اردکان)

 

صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران (مرکز

دانشگاه جامع علمی کاربردی

 

استان خراسان جنوبی)

دانشگاه پيام نور

 
 

دانشگاه فنی و حرفه‌ای

 
 

دانشگاه آزاد اسلامی

 

مسئولين


 دبير علمی همايش: دکتر ايمان زکريايی کرمانی

دبير کميته اجرايی: سيد محمد مهدی ميرزاامينی

دبير کميته منطقه ای: محمد امين حاجی‌زاده


 

فراخوان همايش

فرم شماره يک

فرم شماره دو

فرم شماره سه و چهار

شيوه نامه نگارش مقالات همايش

پرداخت آنلاين هزينه ثبت نام در همايش- ويژه اعضا انجمن

پرداخت آنلاين هزينه ثبت نام در همايش- ويژه اعضا انجمن

پرداخت آنلاين هزينه ثبت نام در همايش - ويژه اعضای انجمن

پرداخت آنلاين هزينه ثبت نام در همايش- ويژه اعضا انجمن

پوستر همايش در اندازه بزرگ

انجمن علمی فرش ایران

منبع :