اخبار فرش

طرح پالايش بيمه قاليبافان، در راستای حمايت از قاليبافان و توليد فرش است

سرپرست اداره کل تأمين اجتماعی استان آذربايجان شرقی با اشاره به اينکه بالغ بر 80 هزار نفر در استان تحت پوشش بيمه قالی بافی هستند، اجرای طرح پالايش اين بيمه شدگان را گامی در جهت حمايت از قاليبافان واقعی و توليد فرش دانست.


به گزارش خبرگزاري آريا ، يونس دباغ صادقي پور با اعلام اينکه استان آذربايجانشرقي رتبه اول کشوري را در تحت پوشش قرار دادن قاليبافان دارد، تصريح کرد:متأسفانه شاهد آن بوده ايم که برخي افراد سود جو به جهت برخورداري از حمايت‌هاي موضوع قانون بيمه قاليبافان، با وجود فعاليت در مشاغل ديگر با اخذ کارت پروانه اشتغال در صنف قالي بافي، از مزاياي مقرر بهره مند مي‌شوند که اين امر با توجه به محدوديت ظرفيت پذيرش ناشي از محدوديت بودجه اختصاص يافته از قانون هدفمندي يارانه‌ها، موجب تضييع حقوق شاغلين واقعي اين صنف شده است.

وي با تأکيد بر اينکه مشمولين قانون بيمه قاليبافان افرادي هستند که منبع اصلي درآمد آنها قاليبافي بوده و از اين طريق امرار معاش مي نمايند، اذعان داشت: در راستاي احقاق حقوق مشمولين واقعي و حمايت از اشتغال پايدار در اين هنر صنعت،‌ اداره کل تأمين اجتماعي استان طرح پالايش بيمه شدگان قاليباف را در اولويت کاري خود قرار داده و از اين طريق ضمن حفظ سهميه قاليبافان استان و تخصيص صحيح بيش از 40 ميليارد تومان از منابع دولتي به جامعه هدف،‌ تعداد بيست هزار قاليباف واقعي در پي خروج افراد من غير حق تحت پوشش قرار گرفته اند که اين امر با توجه به محدوديت ذکر شده در پذيرش بيمه شدگان جديد، گامي مؤثر در راستاي حمايت از توليد فرش در استان بوده است.

سرپرست اداره کل تأمين اجتماعي استان همچنين افزود: بيمه شدگاني که ادامه بيمه پردازي آنان بر اساس اجراي طرح پالايش قطع شده است مي‌توانند متناسب با شغل خود تحت پوشش ساير انواع بيمه قرار گيرند.

دباغ صادقي پور از تمامي فعالين اين هنر صنعت درخواست نمود با همدلي و همراهي خود سازمان تأمين اجتماعي را در جهت تحت پوشش قرار دادن کارگران تلاشگر و مشمولين واقعي اين هنر صنعت ياري دهند.

مرکز ملی فرش ایران

منبع :