اخبار فرش

دوره های آموزشی طراحی و بافت فرش در آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کرج برگزار می شود

آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کرج برای کلیه علاقمندان، در طراحی و بافت فرش دوره های آموزشی برگزار می کند.

دوره های آموزشی طراحی و بافت فرش در آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کرج برگزار می شود

آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کرج برای کلیه علاقمندان،در طراحی و بافت فرش دوره های آموزشی ذیل را برگزار می کند.

این دوره های آموزشی شامل طراحی فرش دستبافت،طراحی فرش کامپیوتری، آموزش بافت فرش می باشد.

این کلاسها با دو هدف اهمیت دادن به فرش دستبافت ایرانی به عنوان مهمترین و غنی ترین هنر دست ایرانی و هدف دیگر ایجاد اشتغال و کارآفرینی دانشجویان فارغ التحصیل فرش این مرکز برگزار می شود.

در پایان به کلیه شرکت کنندگان در دوره ها از دانشگاه فنی و حرفه ای گواهینامه اعطا می گردد

تیتر یک

 

منبع :