اخبار فرش

70 هزار قالیباف در 5 ماه از پوشش تامین اجتماعی خارج شدند

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه 600 هزار قالیباف تحت پوشش حمایت سازمان تامین اجتماعی هستند، گفت: تاکنون 70 هزار قالیبافی که بطور حرفه‌ای قالیباف نبودند از لیست تامین اجتماعی خارج شده‌اند.


خبر جدید برای بیمه کارگران ساختمانیبه گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، محمدحسن زدا طی گفت وگویی در شبکه خبر، اظهار کرد: مرکز ملی فرش ایران استانداردی را برای قالیباف ها تعریف کرده است که سازمان تامین اجتماعی آن را مدنظر قرار داده است.
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: بر اساس این تعریف 70 هزار قالیباف در 5 ماه گذشته از تحت حمایت سازمان تامین اجتماعی ریزش کردند.
بیمه قالیباف‌ها قطع نمی شود
حسن زدا با بیان اینکه بیمه قالیباف ها قطع نمی شود، اضافه کرد: پالایش قالیباف ها در دستور کار است و تقاضای ما از ریزشی ها این است که از محل اصلی شغلشان بیمه شوند و اجازه دهند قالیباف واقعی بیمه شوند.
هفت خوان بیمه کارگران ساختمانی
ی در مورد اقدامات سازمان تامین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی، اضافه کرد: یک میلیون کارگر ساختمانی تحت پوشش هستند که باید در امور ساختمانی شاغل باشند و از سوی دیگر مورد تایید انجمن کارگران ساختمانی باشند و همچنین کارت مهارت را نیز از سازمان فنی و حرفه ای اخذ کرده باشند.
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه تعداد کارگران ساختمانی یک میلیون و 700 نفر اعلام می شود، گفت: سهم بیمه کارگران به میزان هفت درصد از کارگر و 15 درصد دیگر نیز از محل صدور پروانه ساختمانی کارفرما دریافت می شود.
منتظر باشید تا سهمیه ها را اعلام کنیم
سن زدا افزود: اینکه کارگران با کارت مهارت آموزش فنی و حرفه ای و تایید انجمن بخواهند به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنند زود است، زیرا باید منتظر باشند تا سهمیه ها را اعلام کنیم.
کمترین نرخ بیمه متعلق به تاکسیرانی
وی در بخش دیگری از گفت وگوی خود به بیمه تامین اجتماعی تاکسی دارها اشاره کرد و گفت: کمترین نرخ بیمه متعق به سازمان تاکسیرانی است که نرخ بیمه 13.5 درصدی پرداخت می شود.
معضل همسان سازی حقوق
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی افزود: مصوبه ای در دولت قبل به نام همسان سازی حقوق به تصویب رسیده است که در قوانین بیمه ای در کل دنیا همچین موردی را نداریم.
حسن زدا گفت: در این طرح قرار بود، 2500 میلیارد تومان از محل فروش سهام مخابرات پرداخت شود که تاکنون 900 میلیارد تومان پرداختی دولت به ما بوده است در صورتی که 7 هزار میلیارد تومان بار مالی برای تامین اجتماعی داشته است.

بازارکار

منبع :