تاریخچه فرش

گبه ی تخت جمشید

این گبه کار بافنده ای از ایلات شش بلوکی است که کوچنده اند.

 

مسیر حرکت ایل به هنگام کوچ از کنار خرابه های تخت جمشید می گذرد. بی تردید هنرمند قالیباف در این کوچ ها تحت تاثیر نقوش تخت جمشید قرار گرفته است و آنها را در این گبه آورده است. ستون ها و سر ستون ها در دو طرف به قرینه  آمده اند. فروهر را نیز در بالا و پایین قالیچه می بینیم. در لچک ها نیز صحنه ی شکار شیر و گوزن تکرار شده است. بافنده نام خود و تاریخ بافت قالیچه را ذکر کرده است. تقسیم طرح با خطوط هندسی انجام گرفته است. متن قالیچه به رنگ لاکی آجری است.

مشخصات

نام فرش : گبه ی تخت جمشید

ایل بافنده : دوقزلو ، شش بلوکی

محل بافت : سرحد چهاردانگه

تاریخ بافت : 1358 هجری شمسی

اندازه : 173 * 125 سانتی متر

تار : پشم

پود : پشم

گره : 1750 گره در دسیمتر مربع

رنگ متن : لاکی

رنگ حاشیه : عاجی

منبع : گبه ها و قالیچه های عشایری فارس

 

 

منبع :