اخبار فرش

پروژه نمایشگاه دائمی فرش دستباف استان قم تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید

در جلسه مشترک رییس، معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت معدن و تجارت استان قم و مشاورین طراحی پروژه نمایشگاه دائمی فرش دستباف استان قم با وزیر محترم صنعت معدن و تجارت بر تکمیل این پروژه تا پایان سال جاری تاکید شد.

محمد رضا نعمت زاده اظهار داشت طراحی این پروژه باید بر اساس معیارهای دقیق کارشناسی، جغرافیایی و مختص به فرش صورت پذیرد.
وی تاکید کرد با توجه به قرار گرفتن این پروژه در مسیر پر تردد آزاد راه قم-تهران این نمایشگاه دائمی باید بیشترین گردشگر و خریدار را به خود جذب کند.
لازم به ذکر است وزارت صنعت معدن و تجارت ضمن تقبل هزینه های مربوطه در بکارگیری از مصالح استانی در تکمیل پروژه فوق تاکید کرد.
از دیگر مصوبات این جلسه می¬توان به تخصیص فضای نمایشگاهی به منظور موزه، تخصیص فضایی برای نمایش فرآیند فرش بافی، ایجاد کارگاههای آموزشی، پژوهشی متناسب، استفاده و بکارگیری از انرژی پاک خورشیدی، ایجاد مکانی به عنوان سالن معاملات و.....اشاره کرد.
در ابتدای این جلسه نیز احمد ذاکری رییس سازمان صنعت و معدن استان قم و مشاورین پروژه گزارشی از روند طراحی و اقدامات صورت گرفته را ارائه کردند.

قم پرس

منبع :