در حاشیه

علف های هرز بوستان قالی ایران را به نابودی کشانده اند(24)

در آرزوی اقتدار ساز مانی متولی فرش


یکی از آرزوهای بزرگ جامعه فرش ایران اقتدار سازمانی متولی فرش است به طوریکه این سازمان بتواند اولا در مراجع تصمیم گیر و تصمیم ساز به دفاع از فرش بپردازد و ثانیا بتواند در تعامل با بخش خصوصی اعم از تولیدکننده فرش و... سیاستهای خود را اعمال نماید.
از بدو تشکیل مرکز ملی فرش ایران نیز همواره بر این نکته تاکید شده است که فرش نیازمند سازمانی مقتدر و پویاست. حال سوال اصلی که خوبست مورد توجه سرپرست محترم مرکز ملی فرش هم قرار گیرد این است که مرکز در راستای اصلاح بوستان قالی و ریشه کنی علف های هرز چه اقدام مفیدی انجام داده است؟
تاکنون چند اداره فرش در سطح کشور بابت سهل انگاری در انجام امورمحوله توبیخ شده اند؟ چند نفر از روسای سازمانهای صنعت و معدن و تجارت استانها برای عدم توجه کافی به فرش از طرف وزیر محترم حتی یک تذکر گرفته اند؟ پروانه چند کارگاه قالی بافی به علت بی گره بافی ، جفتی بافی ،استفاده از الیاف مصنوعی و... ابطال شده است ؟
چند مورد از تشکل هایی صنفی مورد بازخواست واقع شده اند و اصولا این تشکل ها چقدر مرکز ملی فرش ایران را تحویل می گیرند! حتی مدتی قبل نامه ای از طرف یکی از تشکل های صنفی فرش یکی از استانها را رویت کردم که تقریبا به مرکز ملی فرش گفته بود هر کار می کنیم به شما ربطی ندارد!
صراحتا عرض کنم مرکز ملی فرش ایران از نظر سخت افزاری و نرم افزاری تشکیلاتی در حدی نیست که بتواند نظارتی بر عملکرد بخش خصوصی و تشکل های صنفی و تولیدی فرش داشته باشد نبود اقتدار برای این سازمان باعث شده که اهداف سازمان به علت نبود نظارت های دقیق محقق نشود و عملا این حمایت ها در مواردی نتیجه معکوس دهد. هر چند سرپرست مرکز هم بر این نکات آگاه هست و درجهت ایجاد سازمانی مقتدر در حال تلاش است!

عبدالله احراری

منبع :