اساتید فرش

با استادغلامعلی صفدرزاده حقيقی ازاستادان بافنده معروف اصفهان بیشتر آشنا شویم

بیوگرافی استادغلامعلی صفدرزاده حقيقی

حاج غلامعلي صفدرزاده حقيقي متولدسال 1295هجري شمشي درشهرهنرپروراصفهان ديده به جهان گشود وتحصيلات خودراتاسال سوم دبيرستان دراين شهر ادامه دادندوپس ازآن درسايه پدربزرگوارشان كه خودازهنرمندان طرازاول اصفهان بودندبه كسب تجربه وتعليم هنرفرش پرداختند.
درسن 19سالگي مديريت كارگاه قاليبافي پدرشان كه تنها كارگاه قاليبافي متمركزوشناخته شده ومعروف وجزءاماكن توريستي درشهراصفهان بشمارميرفت رابه عهده گرفتند
استادغلامعلي صفدرزاده حقيقي ازاستادان بافنده معروف اصفهان مي باشندكه شاگردان زيادي راآموزش وتعليم دادندوضمن آن نيز درهنرستان هنرهاي زيبا زيرنظراستادعيسي بهادري به تدريس مشغول شدندوچندتخته ازطرحهاي استادبهادري كه درنوع خود بي نظير بودند نضير قالي بشريت ،شكارچرخ ،تشعيرو... رابافته اند كه درموزه هنرهاي زيباي ودرموزه فرش تهران وقالي مجلس شوراي ملي باابعاد12*12ازآثارماندگاراين استادگرانقدرمي باشدوبه دليل ارادتشان به ساحت مقدس حضرت علي بن موسي الرضاعليه السلام دو تخته قالچه نفيس ازآثارايشان توسط فرزندشان حاج غلام
رضاصفدرزاده حقيقي به نام عقيق وبشريت به گنجينه فرش ومنسوجات آستان قدس رضوي اهداءشده است

قالیچه عقیق

قاليچه عقيق
طـــرح : لچك ترنج (عقيق )
تاريخ بافت : 1386هـ.ش
محل بافت :اصفهان
طراح : استادعيسي بهادري
بـافنـده : خانم محمدزاده
اهـدائي:حاج غلامرضا صفدرزاده حقيق
نوع گره : نامتقارن
رجشـمـار : 70 در 5/6 سانتيمتر
ابـعـــاد : 158 * 254 سانتيمتر
جنس تـار :ابريشم
جنس پـود : پنبـه
جنس پـرز :پشم وابريشم
نوع رنگ : شيميايي ،گياهي

لچكها وترنج اين قاليچه زيبا ازتركيب منظم گلها و برگهاي ختايي واسليمي شكل گرفته است . عنوان نام گذاري اين اثربه" عقيق " به دليل رنگبندي متن آن است كه همرنگ سنگهاي عقيق است در ابتداي فرش کتیبه ای بافته شده است. که متن آن به این شرح است. (اصفهان- بافت غلامعلی حقیقی- طرح بهادری- سال1354) و در مقابل آن در بالای قالی نوشته شده است. (تقدیم به آستان مقدس آقا علی بن موسی الرضا(ع) ) اين قالي به يادوبود حاج غلامعلي صفدرزاده حقيقي توسط فرزندشان حاج غلام رضا درسال 1386 بافته واهداءشده است .

قاليچه بشريت

قاليچه بشريت
طرح :افشان ترنج
طراح :استادعيسي بهادري <
محل بافت :اصفهان <
ابعاد: 260× 156سانتيمتر <
رجشمار75گره در5/6 سانتيمتر <
سال بافت: 1386هجری شمسی<
جنس پود :پنبه <
جنس تار : ابريشم <
جنس پرز :پشم <
اهداء كننده : حاج غلام رضا صفدرزاده حقيقي <
بافنده :آقاي محمدزاده<
نوع رنگ :گياهي - شيميايي<

عذرایوسفی

اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن

منبع :