تاریخچه فرش

گبه ی شیری عروسکی

این قالیچه فضایی بسیار شاد دارد و بافنده ی آن بی آن که نقشه ای در دست داشته باشد شروع به بافتن کرده است.

 

در متن لاکی قالیچه ، علاوه بر دو زن عشایری ، حیوانات گوناگونی را از جمله چند شیر می بینیم. در وسط قالیچه ، شیری با اندامی درشت قرار دارد. چهره ی شیر بر خلاف شیرهای اغلب قالی ها آرام و متبسم است ، لابد بافنده ی قالیچه نخواسته است فضای شاد قالیچه را با چهره ی عبوس و خشن برهم بزند. در بالای گبه دو زن عشایری با دستمال و لباس هایی گلدار و رنگین در حال جشن و سرور هستند. همان طور که اشاره شد قالیچه بدون تهیه ی نقشه ی قبلی بافته شده است و این از امتیازات یک گبه ی اصیل است.

مشخصات

نام فرش : گبه ی شیری عروسکی

ایل بافنده : کوهی قشقایی

محل بافت : سرحد چهاردانگه

تاریخ بافت : دهه ی ششم قرن 14 هجری شمسی

اندازه : 180 * 112 سانتی متر

تار : پشم

پود : پشم

گره : 1600 گره در دسیمتر مربع

رنگ متن : لاکی

رنگ حاشیه : فیلی

منبع : گبه ها و قالیچه های عشایری فارس

 

 

  

منبع :