مواد و مصالح

بررسی ویژگیهای مواد اولیه مورد مصرف در فرش دستباف

با نگاه به قالیهای به یادگار مانده از دوره شکوه و اوج قالی ایرانی و بررسی کیفیت مواد اولیه مصرفی آنها بر این نکته تاکید دارد که قالی ایران با استفاده از پشم گوسفندان ایرانی توانسته است به نقطه اوج خود برسد. قریب به 70 درصد پشم گوسفندان ایرانی در قالیبافی مصرف می گردد.


یکی از مهمترین چالش های فرش ایرانی کاربرد پشم دباغی شده در قالیبافی است. بنابراین موضوع فراوری و پرورش پشم یکی از مهمترین موارد موثر در کیفیت قالی است.استفاده از پشم مناسب در تولید خامه قالی از بسیاری عیوب فرش همچون دورنگی، رگه دار شدن، نمدی شدن، ذرتی شدن و عدم شفافیت رنگی جلوگیری نموده ضمن آنکه چگونگی استفاده از آن نقش موثری در قیمت ارزش افزوده فرش بافته شده دارد.
مصرف ابریشم در قالیهای ایران بیشتر مخصوص قالیهای نفیس می باشد که به واسطه قیمت بالای آن کمتر به کار برده می شود. اکثر قالیهای معروف ایران در موزه ها، پرز و یا تمام اجزاء آنها از ابریشم خالص می باشد.
شناخت و معرفت نسبت به ویژگیهای پشم گوسفندان و مزایا و محدودی تهای آنها و همین طور ابریشم و پنبه می تواند بخشی از مشکلات فراروی قالی ایران را برطرف نماید.
هدف از این طرح شناخت کامل از ویژگیهای فیز یکی و شیمیایی مواداولیه مورد مصرف در فرش دستباف که قسمت اعظم آن را پشم تشیکل می دهد می باشد تا با استفاده از مواد مرغوب بتوانیم فر شهای با کفیت بهتری تولید کنیم.

ملکان فرزانه (مسئول طرح)

پایگاه اطلاعاتی جهاد دانشگاهی

منبع :