تاریخچه فرش

گبه ی کوهی

در گبه های شیری همیشه از نقش یک شیر با یال بلند استفاده می شود.

 

در این گبه به جای شیر نقش یک پلنگ دست آموز را می بینیم. پلنگ قلاده ای به گردن دارد و دمش برای آنکه فضای بیشتری از قالی را اشغال نکند به طرف پشتش برگشته است. خال های بدن پلنگ در واقع گل هستند. پلنگ گویی به قصد ترساندن یا غرش دندان های سفید خود را نشان می دهد. طرح سر جانور به طرح های نقاشان سبک کوبیسم به ویژه پیکاسو شباهت دارد. زمینه ی قالی را نگاره های گوناگونی پرکرده است : بز ، مرغ ، زن عشایر ، جانوران شش پا که بیشتر به لاک پشت شباهت دارد. زمینه ی قالی به رنگ لاکی و رنگ پلنگ نارنجی است.

مشخصات

نام فرش : گبه ی کوهی

ایل بافنده : طایفه ی کوهی ، شش بلوکی

محل بافت : سرحد چهاردانگه

تاریخ بافت : دهه ی پنجم قرن 14 هجری شمسی

اندازه : 185 * 119 سانتی متر

تار : پشم

پود : پشم

گره : 1600 گره در دسیمتر مربع

رنگ متن : لاکی

رنگ حاشیه : عاجی

منبع : گبه ها و قالیچه های عشایری فارس

 

 

منبع :