اخبار فرش

بيمه 130هزار نفر از افرادی که شغل واقعيشان قاليبافی و كارگری نبود قطع شد

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی گفت : بیمه حدود 130هزار نفر از افرادی که شغل واقعیشان قالیبافی و کارگری نبود قطع شد.


آقای زدا در مصاحبه تلفنی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود :به منظور پایش بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و با کمک انجمن صنفی کارگران ساختمانی و مرکز ملی فرش ایران ، بیمه حدود 130 هزار نفر از افرادی که شغل واقعی آنان قالیبافی و کارگر ساختمانی نبود قطع و به آنان توصیه شد از محل شغل واقعی خود اقدام به بیمه کنند.
وی گفت : از این تعداد 58 هزار نفر در بخش بیمه کارگران ساختمانی و 70 هزار نفر نیز در بخش بیمه قالیبافان هستند .
زدا افزود: روند پایش بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی ادامه خواهد یافت.
وی گفت: سوابق بیمه این افراد محفوظ است و در صورتیکه از این پس در شغل واقعی خود بیمه شوند بیمه جدید به سوابق قبلی برای استفاده در دوران بازنشستگی اضافه خواهد شد.

واحد مرکزی خبر

منبع :