تاریخچه فرش

گبه ی عرب

گبه های فارس از نظر طرح به دهها نوع قابل تقسیم اند اما مهمترین آنها بیش از سه نوع نیست.

 

گبه شیری ، گبه چهار فصل و گبه درختی. این گبه احتمالا جزو گبه های درختی است یا ارتباط بیشتری با این گونه گبه دارد. طرح گبه به طرز عجیبی به نقاشی های مدرن امروزی شباهت دارد. از روی ترنج گبه می توان احتمال داد که گبه به اعراب چرپانلو تعلق دارد. رنگ متن کاملا طبیعی و در واقع هنرمند قالیباف از پشم خود رنگ استفاده کرده است. سایه روشن های و سیری و روشنی رنگ زمینه ی گبه این ادعا را ثابت می کند. نقش میانی گبه به بالا و پایین رفته و در آنجا شاخه شاخه شده است. نگاره ی حیواناتی را در زمینه و متن اصلی گبه می بینیم. حاشیه ی گبه از تکرار طرحی سه گوش به وجود آمده است.

مشخصات

نام فرش : گبه ی عرب

ایل بافنده : عرب چرپانلو

محل بافت : اطراف بوانات – ده بید

تاریخ بافت : دهه ی ششم قرن 14 هجری قمری

اندازه : 230 * 120 سانتی متر

تار : پشم

پود : پشم

گره : 600 گره در دسیمتر مربع

رنگ متن : خود رنگ فیلی

رنگ حاشیه : چند رنگ

منبع : گبه ها و قالیچه های عشایری فارس

 

 

منبع :