اخبار فرش

رییس اداره صنعت ومعدن گناوه:بافندگان فرش نیازمبرم به کارگاه دارند

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت گناوه گفت: نبود یک کارگاه مستقل و متمرکز از عمده مشکلات بافندگان فرش این شهرستان است.

به گزارش ایرنا،محمدحسین داریونی روز یکشنبه در نخستین جلسه کمیته فرش این شهرستان افزود: فرش این شهرستان در کشور و جهان شناخته شده است و به عنوان یک هویت فرهنگی و میراثی گرانبها باید بخوبی آن را برای آیندگان حفظ و تقویت کنیم.

وی اظهارکرد: بدلیل نبود یک کارگاه متمرکز، هم اینک یک پراکندگی و سردرگمی بوجود آمده که با ایجاد یک کارگاه چندمنظوره متمرکز در یک نقطله می توان گام های موثری در پویایی صنعت فرش و اشتغالزایی در این شهرستان برداشت.

وی با بیان اینکه ایجاد یک کارگاه چندمنظوره شامل کلاس های آموزشی، تولیدی و فروش نیاز اولویت دار فرش بافان این شهرستان است، گفت: راه اندازی این کارگاه فواید و مزایای خوبی هم برای بافندگان و هم دستگاههای نظارتی دارد.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت گناوه از اعضای کمیته فرش این شهرستان خواست تا برای رونق و توسعه و برون رفت وضعیت فرش منطقه نظرات و ایده های خودرا ارایه تا در باره آنان تصمیم گیری شود.

وی تعداد بافندگان این شهرستان را بیش از دوهزار و 300 نفر زن عنوان کرد که در قالب اتحادیه و تعاونی فرش دستباف روستایی فعال هستند.

دراین نشست اعضا نظرات و راهکارهای خودرا در زمینه کمک به صنعت فرش این شهرستان ارایه دادند.

شهرستان گناوه در شمال استان بوشهر قرار دارد.

خبرگزاری ایرنا

 

منبع :