تاریخچه فرش

گبه ی درختی

این قالیچه چهار لچک کوچک دارد. در متن اصلی طرح درختی دیده می شود که شاخه هایش به طور قرینه تقسیم شده اند.

 

میان شاخه های بی برگ درخت را نگاره ها پرکرده اند : نگاره ی پرنده ، گل و جانور و ...

رنگ زمینه ی قالی ، روشن و رنگ درخت تیره است. تضاد این دو رنگ موجب برجسته تر شدن نقش درخت شده است. فضای خالی میانی شاخه ها را نگاره ها چنان پر کرده اند که بینده احساس خلاء نمی کند. نگاره های قشقایی ها در طول زمان ساده تر شده اند و اضافات آنها به تدریج حذف شده اند. این سادگی در نگاره ها و کل طرح قالیچه ی گبه درختی آن را زیباتر کرده است. استفاده از طرح درخت به شکلی که در این قالیچه دیده می شود در میان قالیبافان ناحیه ی هریس در آذربایجان شرقی هم رواج دارد.

مشخصات

نام فرش : گبه ی درختی

ایل بافنده : کوهی قشقایی

محل بافت : سرحد چهاردانگه

تاریخ بافت : دهه ی هفتم قرن 14 هجری شمسی

اندازه : 163 * 112 سانتی متر

تار : پشم

پود : پشم

گره : 1600 گره در دسیمتر مربع

رنگ متن : عاجی

رنگ حاشیه : سرمه ای

منبع : گبه ها و قالیچه های عشایری فارس

 

 

منبع :