تاریخچه فرش

گبه ی درختی

به نظر می رسد که این گبه ی قدیمی یکی از چندین گبه ای باشد که در آنها برای نخستین بار از طرح مرسوم به درختی استفاده شده.

 

در گبه های بعد از این پرنده ها شکل مشخصی یافتند. در واقع این گبه بعدها الگوی قالیبافان ئیگر قرار گرفته است که هر یک طرح را کاملتر کرده است. در این گبه ، پرنده به صورت یک مثلث با سه پا و سر نشان داده شده است. درخت برگ ندارد اما در بعضی از شاخه ها جوانه و شکوفه هایی را می بینیم. علاوه بر نگاره ی پرنده ، نگاره ی چندین حیوان دیگر در متن قالیچه بافته شده است. در لچک ها نگاره ی خورشید با آن رنگ های گرم در زمینه ی سرمه ای جلوه ای خاص یافته است. قالیچه حاشیهای پهن دارد و نگاره ای در آن تکرار شده است. احتمالاذ این نگاره دو بته جقه است که پشت به پشت قرار گرفته اند.

مشخصات

نام فرش : گبه ی درختی

ایل بافنده : کوهی ، قشقایی

محل بافت : سرحد شش ناحیه ، اطراف سمیرم علیا

تاریخ بافت : دهه ی پنجم قرن 14 هجری قمری

اندازه : 206 * 123 سانتی متر

تار : پشم

پود : پشم

گره : 1600 گره در دسیمتر مربع

رنگ متن : لاکی

رنگ حاشیه : نخودی

منبع : گبه ها و قالیچه های عشایری فارس

 

 

منبع :