اخبار فرش

علف های هرز بوستان قالی ایران را به نابودی کشانده اند(28)

درمان غده های بدخیم فرش بسیار سخت است!


دیروز یکی از عزیزان بازار فرش تهران که درطبس به تولید فرش مشغول است در تماس تلفنی ضمن ابراز لطف به یادداشت های منتشر شده در خصوص قالی ایران از تلاشهای خود برای تولیدی بهینه و متمایز در سطح شهرستان طبس و از چالش هایی که برای اصلاح امور بالاخص عدم استفاده بافندگان از گره جفتی دارد سخن گفت.از بابت تلاش هایی که این عزیز و عزیزان دیگر در مناطق مختلف قالی بافی ایران متقبل می گردند باید تشکر نمود یقینا این تلاش ها اگر مستمر باشد به نتیجه خواهد رسید . اما چند نکته را که به این دوست عزیز اشاره نمودم لازم است با کاربران محترم سایت قالیکده نیز مطرح نمایم اول اینکه اگر مثالی از یک شهرستان در یادداشتهای روزانه ذکر میگردد هدف تخریب فرش آن شهرستان نیست بلکه زدن تلنگر به فعالان فرش آن شهرستان است ضمن اینکه ممکن است نمونه بدتر نیز از تولیدات آن شهرستان در بسیاری از مناطق ایران وجود داشته باشد مصداق بارز این موضوع همین طرح و نقشه نایین است که نمونه طبس باف آن در مقایسه با نایین بافت های سایر مناطق به رغم برخی مشکلات از مطلوبیت نسبی بهتری برخوردار است ثانیا اینکه واقعیتی است در مورد همه چیز تخریب آسان است و اصلاح بسیار مشکل !
هنگامی که گره جفتی از کرمان شروع شد و توسط شرکت شرق با هدف افزایش تولید ترویج گردید .سیسیل ادوارز از آن به عنوان یک غده سرطانی نام برد چون میدانست که دامنه آن روزی سراسر ایران را خواهد گرفت ثالثا لازم است اصلاح تولید فرش در یک منطقه از موضوعاتی انجام شود که سریعتر قابل تحقق است به عنوان مثال اصلاح مواداولیه و طرح ونقشه قالی های یک منطقه موضوعی است که کارفرما خود اقدام می نماید و اساسا بافنده در آن نقشی ندارد بنابراین اصلاح امور را از خود شروع نماید در اینصورت بافنده نیز قطعا تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

عبدالله احراری

منبع :