نقوش و طرح های فرش

از فرشهای صفوی بیشتر بدانیم

فرش باغ بهشت یا باغ واگنرفرشی ازدودمان صفوی، پانصد ساله، گره نامتقارن، چهارو نیم در پنج ونیم متر.


این فرش بر خلاف فرشهای باغ بهشت, نقش غیر تکرار شونده دارد که الهامی از باغهای قبل از اسلامی است که طبیعت ایده ال بهشتی را نشان نمی دهد چون در این باغ حیوانات در حال شکار میباشند.
در این فرش نقشها هوشمندانه طراحی شده اند. برای نشان دادن عمق آب تلاش شده نمای پانارومیک برای بیننده ایجاد شود. نقش ها طوری طراحی شده اند که جویهای آب کمی بالاتر از مرکز فرش به هم برسند.اگر گوشه فرش بایستیم و از راست به چپ نگاه کنیم میبینیم طرز ایستادن درختها در محل رسیدن جویهای آب به حوض تغییر میکنند و از حالت عمودی به صورت افقی در میایند این نمای باز وحالت پانارومیک ایجاد میکند.به فلشهایی که روی فرش کشیده شده دقت نمایید.

 

با تشکر از گروه دانش آموختگان فرش

 

منبع :