اخبار فرش

جلسه پیگیری ساخت نمایشگاه دائمی فرش استان قم

جلسه پیگیری مسائل مربوط به ساخت نمایشگاه دائمی فرش با حضور رییس مرکز ملی فرش ایران، رییس سازمان صنعت معدن و تجارت استان قم و سایر مسوولین مربوطه برگزار شد.

احمد ذاکری در این جلسه بر ترک تشریفات در مناقصات طرح برای سرعت دادن به اجرای پروژه تاکید کرد.

وی همچنین بر پیگیری برق و گاز مورد نیاز نمایشگاه از سازمان های مربوطه تاکید کرد.

در ادامه این جلسه و در حضور جناب آقای دکتر کارگر رییس مرکز ملی فرش ایران اعضای حاضر در جلسه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص طرح پیشنهادی مشاور نمایشگاه ارائه کردند و موضوعاتی از جمله نمای ظاهری نمایشگاه، طراحی ورودی نمایشگاه، طراحی داخلی، مدل مدیریت فروش واحد در نمایشگاه، سیستم روشنایی و صوت، رعایت الزامات فضای موزه و...مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در پایان جلسه تاکید و تصمیم بر آن شد که ایرادات و خواسته های مطرح شده در خصوص طراحی نمایشگاه به مشاور طرح منعکس، و طرح اصلاحی بعداً طراحی و ارائه گردد.

منبع: روابط عمومی سازمان صنعت معدن و تجارت استان قم

قم پرس

منبع :