تاریخچه فرش

گبه ی درختی - مرغی

نقش درختی – مرغی نقش آشنا در میان نقوش قالیچه های عشایر فارس است.

 

درختی که پیکره ی اصلی طرح قالیچه را تشکیل می دهد در یک زمینه ی آجری بافته شده است و بافنده خود را مقید به قرینه سازی دقیق نکرده است. به ویژه در قسمت پایین درخت آزادی عمل او بیشتر به چشم می خورد. طرح این فرش همچون فرش های دیگر عشایری با الهام از طبیعت به وجود آمده است. حاشیه نقش و نگار هندسی دارد. طرح درخت از یک جفت پرنده که شاید قرقی باشد آغاز و به یک جفت پرنده ی مشابه ختم می شود که احتمالا نشان از چرخه ی هستی دارد. طرح و رنگ قالیچه ی درختی – مرغی نیز همچون دیگر طرح های عشایری هم ساده است و هم گیرا.

مشخصات

نام فرش : گبه ی درختی - مرغی

ایل بافنده : طایفه ی کوهی ، شش بلوکی

محل بافت : سرحد شش ناحیه ، سمیرم علیا

تاریخ بافت : دهه ی هفتم قرن 14 هجری قمری

اندازه : 194 * 131 سانتی متر

تار : پشم

پود : پشم

گره : 1600 گره در دسیمتر مربع

رنگ متن : آجری

رنگ حاشیه : استخوانی

منبع : گبه ها و قالیچه های عشایری فارس

 

 

منبع :