اخبار فرش

انتصابی دیگر در مرکز ملی فرش ایران

با صدور حکمی از سوی سرپرست مرکز ملی فرش ایران، "مشاور مرکز ملی فرش ایران در امور هنری و تبلیغاتی" منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران؛حمید کارگر طی حکمی داریوش کاظم پور را به سمت "مشاور مرکز ملی فرش ایران در امور هنری و تبلیغاتی " منصوب کرد.

شایان ذکر است کاظمپور دانش آموخته رشته فرش بوده و هم اکنون دانشجوی دکترای پژوهش هنر است.

مرکز ملی فرش ایران

منبع :