اخبار فرش

توسعه صادرات فرش به ایتالیا از آذربایجان غربی بررسی شد

جلسه بررسی توسعه صادرات فرش به کشور ایتالیا با حضور رایزن بازرگانی ایران در ایتالیا و صادرکنندگان وفعالان فرش آذربایجان غربی تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت ،معدن و تجارت آذربایجان غربی درراستای بررسی بازارها و انتظارات مشتریان فرش دستباف در کشور ایتالیا و نحوه افزایش حضور در بازارهای این کشور نشستی با حضور رایزن بازرگانی ایران در ایتالیا، معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان، رئیس اداره فرش استان و نیز صادرکنندگان و فعالان فرش استان برگزار شد.

در این نشست "راضی"رایزن بازرگانی ایران در ایتالیا با تشریح آخرین وضعیت اقتصادی و تجاری کشور مذکور و ترسیم فرایند حضور تجار خارجی در آن کشور گفت که آمادگی کامل دارد تا اطلاعات مورد نیاز تجار استان را تهیه و اقدامات مورد نیاز را در خصوص فراهم آوردن هزینه های افزایش صادرات به عمل آورد.

"دهقان"، معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان نیز بیان کرد؛ برگزاری چنین نشست هایی فرصت مناسبی را در جهت معرفی توانمندیهای تولیدی و تجاری استان در حوزه فرش دستباف و نیز افزایش صادرات استان ایجاد می کند.

بر پایه این گزارش، هر یک از صادرکنندگان استان از جمله پیروزیان، جهانی، نجف زاده و پاک نیا نسبت به ارائه دیدگاههای خود در این خصوص پرداختند.

مرکز ملی فرش ایران

منبع :