اخبار فرش

کمیته اشتغال روستایی شهرستان ماکو با محوریت فرش دستباف تشکیل شد

صندوق کارآفرینی امید استان، فرمانداری ماکو و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی راهکارهای توسعه هنر- صنعت فرش دستباف شهرستان ماکو را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت ،معدن و تجارت آذربایجان غربی،در جلسه کمیته اشتغال روستایی شهرستان ماکو که به دعوت فرماندار شهرستان تشکیل شد ضمن بررسی وضعیت فعلی فرش دستباف در شهرستان مذکور و انجام آسیب شناسی و بررسی توانمندیهای شهرستان، برنامه های توسعه ای مربوطه در این خصوص مورد بحث قرار گرفت.

علیزاده، فرماندار شهرستان ماکو ضمن اشاره به توانمندیهای شهرستان در حوزه فرش دستباف، بر نقش آفرینی هر چه بیشتر این هنر- صنعت در اشتغال روستایی تاکید کرد.

قلی پور مدیر صندوق کارآفرینی استان نیز با اشاره به عقد تفاهم نامه مرکز ملی فرش با صندوق کارآفرینی امید کشور در سال 93 اعلام کرد که این تفاهم نامه همکاری های مناسبی را بین صندوق و اداره فرش سازمان صنعت ، معدن و تجارت بوجود آورده است.

درویشی، رئیس اداره فرش سازمان صنعت ، معدن و تجارت نیز با اشاره به حمایت صندوق از فعالان حوزه فرش و تعاملات مؤثر دو جانبه بر حمایت از کارآفرینان و تولیدکنندگان عمده تاکید کرد.

مرکز ملی فرش ایران

منبع :