دستگاه ، ابزار و نحوه قالی بافی

دستمال نقشه چیست؟

دستمال نقشه های هریس


دستمال نقشه ها که در زبان محلی به آنها )(چشنی) نیز میگویند عبارتند از:یک تکه پارچه چلوار ساده سفید رنگ در اندازه ۲۰در۳۰ سانتی مترکه طرح و نقشه مورد نظر جهت بافت قالی بر روی آن کشیده شده است.این الگوهای طراحی بافت فرش حداقل در طول یک قرن گذشته در منطقه قالی بافی هریس به عنوان نقشه قالی به طور گسترده مورد استفاده قرار میگرفت.طرح این دستمال ها به صورت یک چهارم و به وسیله قلم مو و مرکب ترسیم و رنگ داخل گلها و زمینه لچک و ترنج به وسیله قلم مو گذاشته شده و زمینه طرح به همراه بخش هایی از لچک و ترنج بدون رنگ باقی می ماند.طرح ها بدون حاشیه بوده که به صورت مجزا طراحی می شده اند.
برگرفته از مجله علمی پژوهشی گلجام شماره ۱۴.صحفه ۱۱۵.

پژوهشگر:عبدالله میرزایی

منبع :